lip 162020
 

31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 w sekretariacie szkoły będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
(sekretariat w okresie wakacji jest czynny w godz. 9.00 – 14.00)

Zaświadczenie może odebrać uczeń lub jego rodzic (po okazaniu dokumentu tożsamości). Odbiór zaświadczenia potwierdzany jest podpisem odbierającego.

Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce i mieć osłonięte usta i nos. Do sekretariatu osoby będą wpuszczane pojedynczo, a  oczekujący zobowiązani są zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Do 4 sierpnia 2020 do godz. 15.00 zaświadczania o wynikach egzaminu należy złożyć w szkole, do której został złożony wniosek rekrutacyjny.

Jest to również ostateczny termin na zmianę przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamianę szkół do których się kandyduje.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content