Rejestr zmian

 
 • 25.06.2019r. Dodanie aktualnego wniosku w zakładce Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP. Dodanie w zakładce Kontrole kontroli zarządczych za lata 2014-2019. Utworzenie nowej zakładki Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego i umieszczenie wniosku.
 • 24.05.2019r. Dodanie załączników do wyników zapytani ofertowego do zakładki „Zamówienia publiczne i sprawozdania finansowe”
 • 30.04.2019r. Dodanie zapytania ofertowego dot. konserwacji boiska sportowego do zakładki „Zamówienia publiczne i sprawozdania finansowe”.
 • 25.04.2019r. Dodanie do zakładki „Zamówienia publiczne i sprawozdania finansowe” sprawozdania finansowego za rok 2018. Usunięcie zapytania ofertowego do firm na konserwację boiska sportowego ważnego do dnia 29.06.2018r.
 • 13.02.2019r. Dodanie uchwały w sprawie zmian do Statutu Szkoły
 • 03.01.2019r. Aktualizacja maila inspektora danych osobowych w klauzuli  ZFŚS i załącznikach ZFŚS, klauzuli dot. rekrutacji,  wniosku i zgłoszeniu do szkoły oraz załączników do ZFŚS.
 • 25.11.2018r. Dodanie PSO z biologii i WOS-u
 • 14.11.2018r. Aktualizacja maila inspektora danych osobowych w klauzuli  ZFŚS i załącznikach ZFŚS, klauzuli dot. rekrutacji,  wniosku i zgłoszeniu do szkoły.
 • 8.11.2018r. Aktualizacja procedury monitoringu i dołączenie klauzuli informacyjnej dot. monitoringu w Zakładce Ochrona Danych Osobowych
 • 6.11.2018r. Aktualizacja procedury monitoringu w Zakładce Ochrona Danych Osobowych
 • 26.10.2018r. Aktualizacji kryteriów oceniania i PSO z języka polskiego w kl. VII-VIII i III gimnazjum, oraz PSO z chemii i fizyki
 • 15.10.2018r. Aktualizacja załączników do ZFSŚ zgodnie z RODO
 • 26.09.2018r. Aktualizacja przedmiotowego systemu ocenienia z j. polskiego w kl.IV-VI, z matematyki w kl. IV-VIII i techniki w kl. IV, aktualizacja wymagań edukacyjnych z j. polskiego w kl. V i VI.
 • 16.09.2018r. Aktualizacja przedmiotowego systemu ocenienia dla klas IV-VI i VII,  VIII i III gimnazjum oraz wymagań edukacyjnych z j. angielskiego dla klasy : IV,  V,  VI,  VII,  VIII, III gimnazjum. Dodanie Procedury monitoringu w zakładce Ochrona danych osobowych.
 • 09.09.2018r. Aktualizacja: wymagania edukacyjne z matematyki w kl.V, NSO przyroda, wymagania edukacyjne dla klasy IV z przyrody, wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy III, Wymagania edukacyjne dla klasy VI z przyrody, wymagania informatyka kl. VII, wymagania z informatyki dla klasy II sp, wymagania informatyka kl. IV, wymagania edukacyjne j. angielski w kl. V i VII.
 • 3.09.2018r. Aktualizacja PSO i Wymagań edukacyjnych z języka angielskiego dla klas I-III.
 • 30.08.2018r. Zmiana adresu e-mail inspektora ochrony danych osobowych w klauzulach.
 • 22.06.2018r. Dodanie zapytania ofertowego i załącznika nr 1 do zakładki Zamówienia publiczne
 • 10.06.2018r. Dodanie dokumentów w zakładce Ochrona danych osobowych: Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji (dla dzieci z obwodu), Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji (dla dzieci spoza obwodu), Klauzula informacyjna ZFŚS, Klauzula informacyjna dla firm
 • 21.05.2018r. Dodanie nowej zakładki „Ochrona danych osobowych” i wpisanie zasad klauzuli informacyjnej.
 • 20.04.2018r. Dodanie  dokumentu Zagospodarowanie zbędnych składników majątku ruchomego
 • 21.02.2018r. Dodanie nowego Statutu szkoły i załącznika nr2 i nr 3. Usunięcie starego statutu i załączników.
 • 16.02.2018r. Zamówienia publiczne: dodanie informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2018
 • 05.02.2018r. Aktualizacja danych i dokumentów na stronach: Organizacja, Sytuacja prawna, Akty prawa wewnątrzszkolnego (dodanie programu wychowawczo-profilaktycznego), Majątek szkoły, Osoby sprawujące władzę, Rejestry, Sposób załatwiania spraw, Kontrole (usunięcie Kontroli Zarządczej z 2016r. i 2017r i dodanie nowej ze stycznia 2018r., Inwentaryzacja (usunięcie protokołu z roku 2014 , dodanie z 2017r.), Adres redakcji BIP (zmiana adresu e-mail i adresu szkoły)
 • 11.11.2017r. Dodanie załączników do ZFŚS
 • 24.09.2017r. Aktualizacja wymagań edukacyjnych z języka polskiego w klasach V-VI. Dodanie PSO z j. polskiego w gimnazjum i wymagań edukacyjnych z j. polskiego w klasie VII i II gimnazjum. Aktualizacja PSO i wymagań edukacyjnych dla klas 4-6. Dodanie NSO z matematyki w gimnazjum.
 • 18.09.2017r. Aktualizacja wymagań edukacyjnych i PSO z języka angielskiego i matematyki. Dodanie PSO i wymagań z geografii.
 • 17.09.2017r. Aktualizacja wymagań edukacyjnych z przyrody
 • 12.09.2017r. Aktualizacja PSO z języka polskiego
 • 05.09.2017r. Aktualizacja wymagań edukacyjnych z języka polskiego
 • 03.09.2017r. Zmiana danych kontaktowych szkoły na głównej stronie BIP
 • 12.07.2017r. Usunięcie informacji o majątku przeznaczonym do likwidacji
 • 29.06.2017r. Zamówienia publiczne szkoły: usunięcie informacji o przetargu na remont świetlicy, udostępnienie aktualnego linku do ogłoszeń o przetargach
 • 5.03.2017r. Zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego: dodanie nowego wykazu składników zużytych
 • 15.02.2017r. Aktualizacja Statutu szkoły
 • 07.02.2017r. Dodanie dokumentu: Kontrola Zarządcza Styczeń 2017
 • 14.11.2016r. Zmiana adresu mailowego szkoły
 • 19.10.2016r. Zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego: dodanie nowego wykazu składników zużytych
 • 26.09.2016r. Akty prawa wewnątrzszkolnego: aktualizacja NSO z religii w kl. IV-VI
 • 13.09.2016r. Akty prawa wewnątrzszkolnego: aktualizacja statutu szkoły, NSO i wymagań edukacyjnych z języka polskiego, matematyki, przyrody i zajęć komputerowych.
 • 5.09.2016r. Akty prawa wewnątrzszkolnego: aktualizacja NSO z wychowania fizycznego
 • 1.09.2016r. Akty prawa wewnątrzszkolnego: aktualizacja NSO i wymagań edukacyjnych dla klas I-III z języka angielskiego
 • 16.06.2016r. Majątek ruchomy przeznaczony do likwidacji – dodanie nowej listy przedmiotów przeznaczonych do likwidacji
 • 14.04.2016r. Zamówienia publiczne:Ogłoszenie o zamówieniu na „Remont świetlicy oraz remont stołówki/jadalni z zapleczem”
 • 25.03.2016r. Akty prawa wewnątrzszkolnego: Aktualizacja Statutu szkoły
 • 10.03.2016r. Zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego: dodanie nowego wykazu składników zużytych, przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki.
 • 09.03.2016r. Akty prawa wewnątrzszkolnego: usunięcie Regulaminu rekrutacji, dodanie zmodyfikowanego Statutu, aktualizacja Programu profilaktyki i Programu wychowawczego szkoły
 • 08.02.2016r. Majątek ruchomy przeznaczony do likwidacji – dodanie nowej listy przedmiotów przeznaczonych do likwidacji
 • 20.01.2016r. Kontrole: dodanie Kontroli Zarządczej Styczeń 2016
 • 10.11.2015 Organizacja: aktualizacja liczby uczniów i pracowników szkoły.
 • 05.11.2015 Akty prawa wewnątrzszkolnego: dodanie aktualnego NSO z w-fu
 • 29.09.2015 Akty prawa wewnątrzszkolnego: dodanie aktualnych wymagań edukacyjnych z j. polskiego
 • 14.09.2015 Akty prawa wewnątrzszkolnego: dodanie załączników do statutu
 • 13.09.2015 Kontrola zarządcza: Dodanie dokumentu „Kontrola zarządcza – lipiec 2015”
 • 10.09.2015 Akty prawa wewnątrzszkolnego:dodanie aktualnego NSO i wymagań edukacyjnych z matematyki
 • 09.09.2015 Akty prawa wewnątrzszkolnego:dodanie aktualnego NSO i wymagań edukacyjnych z j.angielskiego w kl. I-III
 • 08.09.2015 Akty prawa wewnątrzszkolnego:dodanie aktualnego NSO i wymagań edukacyjnych z przyrody
 • 07.09.2015 Akty prawa wewnątrzszkolnego:dodanie aktualnego statutu szkoły
 • 17.06.2015 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: informacje na temat formatu dodawanych pism
 • 22.04.2015  Akty prawa wewnątrzszkolnego: aktualizacja Statutu
 • 28.01.2015 Akty prawa wewnątrzszkolnego: dodanie Koncepcji pracy szkoły
 • 30.01. 2015 Majątek ruchomy przeznaczony do likwidacji: poprawa danych w drugiej tabeli
 • 27.01.2015 Majątek ruchomy przeznaczony do likwidacji: udostępnienie listy zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego
 • 26.01.2015 Strona główna BIP: Umieszczenie informacji o Elektronicznej Skrzynce Podawczej
 • 20.01.2015 Kontrole: dodanie dokumentu „Kontrola zarządcza styczeń 2015”; Majątek ruchomy przeznaczony do likwidacji: udostępnienie listy zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego
 • 9.01.2015 Akty prawa wewnątrzszkolnego: Aktualizacja WSO zał. 3
 • 4.11.2014 Akty prawa wewnątrzszkolnego: Aktualizacja NSO i wymagań edukacyjnych z historii
 • 1.11.2014 Akty prawa wewnątrzszkolnego: Aktualizacja NSO i wymagań edukacyjnych z informatyki, plastyki, techniki, przyrody i j. polskiego.
 • 22.10.2014 Akty prawa wewnątrzszkolnego: Aktualizacja NSO i wymagań edukacyjnych z W-fu
 • 19.10.2014 Dodanie podstrony Majątek ruchomy przeznaczony do likwidacji do Strony głównej BIP. Dodanie podstrony Sytuacji prawnej do menu przedmiotowego. Poprawienie hiperłącza do Strony głównej SP19 na Stronie głównej BIP. Dodanie Rejestru zmian.
 • 13.10.2014 Aktualizacja NSO z j.angielskiego i muzyki.
 • 30.09.2014 Utworzenie menu przedmiotowego, utworzenie stron: Strona główna BIP, Oferty pracy, Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP, Adres redakcji BIP.
 • 18.09.2014 Utworzenie strony: Instrukcja obsługi stron BIP. Zmiana logo BIP na wszystkich podstronach, dodanie hiperłącza do strony www.bip.gov.pl
Skip to content