Odpowiedzialność prawna nieletnich

 

galeria04W dniu 31.01.2017r. uczniowie klas szóstych uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

Celem przeprowadzonych zajęć jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów oświatowych, wyeliminowanie i przeciwdziałanie przejawom demoralizacji, przemocy oraz zapobieganie popełnieniu czynów karalnych poprzez proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i eliminowanie zachowań ryzykownych.

Skip to content