Spotkanie z weterynarzem

 

Wszyscy uczniowie klas I-VI naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez przedstawiciela Fundacji For Animals w Katowicach. Były to warsztaty z zakresu ochrony zwierząt.  Podczas zajęć propagowano pozytywne podejście do zwierząt, uświadamianie ich potrzeb i dobrego wpływu na nas ludzi. Uczniów zapoznano z zakresem działalności Fundacji, z formami pomocy zwierzętom oraz z zasadami właściwej opieki.