„Mam prawa… znam wartości”

 

13 czerwca w klasie VIb odbyła się lekcja „Mam prawa… znam wartości”. Uczniowie wspaniale zaprezentowali 10 scenek, w których przedstawili prawa do wychowywania w rodzinie, do nauki, wypowiedzi, równości, życia bez przemocy, do nazwiska, prywatności, swobody myśli, wyznania, tajemnicy korespondencji, poszanowania godności. Po każdej scence wszyscy starali się wskazać wartości, jakie wynikają z tych praw. Wśród najważniejszych dla uczniów były takie wartości jak: uczciwość, rodzina, wolność, wyboru i wypowiedzi, szacunek, sprawiedliwość, tolerancja, prywatność, szacunek, równość, nauka, wiedza, przyjaźń. Bardzo ciekawym elementem zajęć była również prezentacja książki miesiąca pt. „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”, której treść opowiada o tym, co w życiu najważniejsze: o przyjaźni, szacunku, sprawiedliwości, odwadze, wolności…