Projekt „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji”

 

Uczniowie klas VII oraz klas II i III gimnazjum biorą udział w projekcie „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji – zajęcia dla uczniów katowickich szkół”.

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy