Wycieczka do Muzeum Powstań Śląskich

 

W ramach lekcji tematyczno-wychowawczych zainteresowane klasy naszej szkoły odwiedziły Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Za pomocą elementów multimedialnych oraz wiodącej ścieżki filmowej, zwiedzający  zostali przeniesieni w realia życia Górnym Śląsku początku

 XX wieku.

 Uczestniczyli w ciekawej lekcji muzealnej dotyczącej

 ,,Walk o Śląsk w latach 1919-1920”.

 Pogłębiali swoją  wiedzę historyczną poprzez zabawę intelektualną .

M.Nibisz-Staś

Skip to content