Egzamin ósmoklasisty

 

Harmonogram egzaminów w terminie głównym
język polski – 25 maja 2021 (wtorek), godz. 9.00 (czas trwania 120 min. / 180 min.*)
matematyka – 26 maja 2021 (środa), godz. 9.00 (czas trwania 100 min. / 150 min*)
język angielski – 27 maja 2021 (czwartek), godz. 9.00 (czas trwania 90 min / 135 min.*)
* wydłużony czasu egzaminu dla osób uprawnionych do dostosowania

Harmonogram egzaminów w terminie dodatkowym
język polski – 16 czerwca 2021 (środa), godz. 9.00
matematyka – 17 czerwca 2021 (czwartek), godz. 9.00
język angielski – 18 czerwca (piątek), godz. 9.00

Termin ogłaszania wyników egzaminu – 2 lipca 2021 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 9 lipca 2021 r.


Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
Wyjątkowo – w 2021 r. – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.
do pobrania


Co można / należy przynieść ze sobą na egzamin, a czego nie wolno wnieść na salę.
do pobrania


Jak przebiega egzamin – czyli co i jak od wejścia do szkoły do wyjścia.
do pobrania


Przydatne linki:

A ponadto na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
– informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
– przykładowe arkusze egzaminacyjne
– arkusze egzaminu próbnego
– arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

Skip to content