Zajęcia wspomagające

 

Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII. Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie.

Proponujemy uczniom dodatkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. W zależności od liczby chętnych zajęcia będą organizowane w grupie uczniów danej klasy lub w grupach mieszanych (pomiędzy klasami na tym samym lub różnym poziomie), przed lekcjami lub po nich.

Uczeń uczestniczy w zajęciach na podstawie deklaracji złożonej przez rodzica (kliknij aby pobrać dokument).

Zainteresowanych rodziców prosimy o złożenie deklaracji w szkole do czwartku 9 września, do godz. 10.00.

Skip to content