Anna Wątroba

List Śląskiego Kuratora Oświaty

 Strona główna, Uncategorized  Możliwość komentowania List Śląskiego Kuratora Oświaty została wyłączona
sie 312020
 
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

rozpoczynamy dziś naukę w szczególnych warunkach, po wielomiesięcznej, dłuższej niż zwykle nieobecności w szkołach. Dla 40 tys. najmłodszych uczniów będzie to pierwszy dzień w szkole, jeden z najważniejszych dni w szkolnej edukacji, dzień, który na zawsze pozostaje w pamięci.
Nowa rzeczywistość wymaga od nas wszystkich nowych, nieznanych dawniej zachowań, dodatkowych obowiązków, większego zdyscyplinowania. Inaczej będą wyglądały lekcje, przerwy, uroczystości inaugurujące rok szkolny. Z pewnością jednak młodzieńczy entuzjazm uczniów, ciekawość świata, poszukiwanie wrażeń staną się znowu inspiracją dla nowych wyzwań dla całej szkolnej społeczności.

Szanowni Państwo Nauczyciele,
życzę, aby nadchodzący czas przyniósł tylko dobre chwile. Niech wysiłek i pasja, jaką wkładają Państwo w pracę z uczniami i wychowankami, będą źródłem satysfakcji zawodowej i osobistej.

Drodzy Uczniowie, Kochane Dzieci,
życzę Wam, aby czas spędzony w szkole lub przedszkolu był pełen radości płynącej z odkrywania świata, poznania nowych koleżanek i kolegów, nawiązania wspaniałych szkolnych i przedszkolnych przyjaźni, które nieraz trwają całe życie.

Szanowni Rodzice,
życzę, aby Wasze dzieci z radością chodziły do przedszkola, szkoły, czuły się i były bezpiecznie, miały nieustającą okazję do zaspokajania ciekawości świata i odnajdywania rozwiązań najtrudniejszych zagadek, a Wam – dumy z ich osiągnieć. Życzę Wszystkim bezpiecznej nauki i pracy, satysfakcji z osiągnięć i sukcesów, wzajemnej życzliwości i zaufania.

Śląski Kurator Oświaty
Urszula Bauer

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 Strona główna  Możliwość komentowania Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty została wyłączona
lip 162020
 

31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 w sekretariacie szkoły będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
(sekretariat w okresie wakacji jest czynny w godz. 9.00 – 14.00)

Zaświadczenie może odebrać uczeń lub jego rodzic (po okazaniu dokumentu tożsamości). Odbiór zaświadczenia potwierdzany jest podpisem odbierającego.

Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce i mieć osłonięte usta i nos. Do sekretariatu osoby będą wpuszczane pojedynczo, a  oczekujący zobowiązani są zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Do 4 sierpnia 2020 do godz. 15.00 zaświadczania o wynikach egzaminu należy złożyć w szkole, do której został złożony wniosek rekrutacyjny.

Jest to również ostateczny termin na zmianę przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamianę szkół do których się kandyduje.

Zajęcia opiekuńcze od 1.06.2020

 Strona główna, Uncategorized  Możliwość komentowania Zajęcia opiekuńcze od 1.06.2020 została wyłączona
maj 262020
 

Szanowni Rodzice

Z dniem 1 czerwca, jeżeli pozwoli na to sytuacja w regionie, przewidywane jest uruchomienie zajęć opiekuńczych dla uczniów klas 1-3, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy w domu z opieką nad dzieckiem.

W powyższej sprawie została do rodziców wysłana wiadomość przez e-dziennik, z prośbą o informację zwrotną do dnia 27 maja do. godz. 12.00.

Poniżej umieszczamy dokumenty związane z organizacja pracy szkoły od 1 czerwca:
1) deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńcze
2) oświadczenie rodzica w związku ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia opiekuńcze
3) procedura bezpieczeństwa
4) procedura na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

 Strona główna  Możliwość komentowania ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE została wyłączona
maj 212020
 

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie rekomenduje  uruchamiana od dnia 25 maja 2020 roku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I-III w szkołach podstawowych w Katowicach.

Zawieszenie stacjonarnej pracy szkoły
zostaje utrzymane do dnia 29 maja. 

W szkole nie odbywają się żadne zajęcia dla dzieci!

Z poważaniem
Anna Wątroba
Dyrektor Szkoły

Boisko szkolne

 Strona główna  Możliwość komentowania Boisko szkolne została wyłączona
maj 042020
 

Szanowni Mieszkańcy!
Boisko szkolne i plac zabaw pozostają w dalszym ciągu zamknięte!

Dostępne są obiekty zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Poniżej przedstawiamy nowy komunikat Urzędu Miasta Katowice
z dnia 15 maja 2020 r.

Komunikat Urzędu Miasta Katowice – kliknij tutaj

Anna Wątroba
Dyrektor Szkoły

REKRUTACJA DO KLAS I

 Strona główna  Możliwość komentowania REKRUTACJA DO KLAS I została wyłączona
kw. 232020
 

Szanowni Rodzice

W zakładce Rekrutacja w panelu Strefa Rodzica znajduj się lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezkwalifikowanych do naboru.

Lista ta dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły. Wszystkie dzieci zamieszkałe w rejonie szkoły, które jako szkołę pierwszego wyboru, wybrały naszą szkołę są przyjęte do klasy pierwszej.

Rodziców tych dzieci NIE DOTYCZY składanie oświadczenia woli!

Problemy z e-dziennikiem

 Strona główna  Możliwość komentowania Problemy z e-dziennikiem została wyłączona
mar 262020
 

Szanowni Rodzice i Nauczyciel

Chciałam wysłać do wszystkich tą wiadomość korzystając z chwili, że dziennik działał, ale po wpisaniu treści serwer okazał się niedostępny…

Wszyscy mamy świadomość. że systemy są przeciążone i każdy z nas tego doświadcza. Problemem jest nie tylko wydajność e-dzienników różnych firm, ale również przepustowość sieci internetowych, z których każdy z nas korzysta i wszystkich innych programów działających on-line.

Myślę, że każdy z nas potrafi podejść do tego problemu rozsądnie… choć niekoniecznie bez nerwów…

Cierpliwości,

Pozdrawiam serdecznie
Anna Wątroba
Dyrektor Szkoły

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2020/2021

 Strona główna  Możliwość komentowania REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2020/2021 została wyłączona
mar 232020
 

Nabór do klas pierwszych prowadzony jest wyłącznie w systemie elektronicznym, w terminach od 23 marca 2020 roku do 3 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00.

Nabór  obejmuje zarówno zgłoszenia dzieci z obwodu, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza obwodu szkoły

Link do elektronicznej rekrutacji:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy, aby zapoznali się Państwo z instrukcją znajdująca się w zakładce Pomoc (na stronie do rekrutacji)

Po zakończeniu rekrutacji w systemie muszą Państwo wydrukować zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie wraz oświadczeniami, podpisać i dostarczyć do szkoły. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dokumenty można przesyłać drogą mailową w formie skanów lub zdjęć lub ePUAPem.

Wnioski i zgłoszenia można również dostarczać poczta tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub w ostateczności bezpośrednio do szkoły w zaklejonej kopercie w godz. 8.00 – 15.00.

Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki REKRUTACJA znajdującej się w Strefie Rodzica

Skip to content