Struktura własnościowa i majątek szkoły

 

logo_glowne

 

 

Struktura własnościowa:

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością własność komunalną miasta Katowice.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ulicy Krzyżowej 12.

Majątek szkoły:

Majątek szkoły:
środki trwałe: 2 579 863,96 zł
pozostałe środki trwałe: 759 129,88 zł
zbiory biblioteczne: 149 203,50 zł
wartości niematerialne i prawne: 30 478,58 zł

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wprowadzenie: Monika Gębołyś, 17.10.2013

Ostatnia aktualizacja: Monika Gębołyś, 12.02.2018

Odpowiedzialny: Dyrektor Szkoły Barbara Len

 

Skip to content