ŚPP „Dobrze że jesteś”

 

Już od 2001 roku realizując program „Dobrze, że jesteś” pomagamy naszym i  Państwa wychowankom i pociechom racjonalnie i ciekawie spędzać czas w sobotnie poranki.
Chcąc przybliżyć zainteresowanym cele naszych działań oraz formy i metody ich realizacji zamieszczamy na niniejszej stronie bieżące informacje o cosobotnich zajęciach w naszej szkole.

Kilka słów tytułem wstępu skąd się wziął program: „Dobrze, że jesteś”

Pomysłodawcą środowiskowego programu „Dobrze, że jesteś” była Dyrektor szkoły mgr Grażyna Burek, a powstał on dzięki owocnej współpracy i zaangażowaniu ówczesnej pani Dyrektor i  mgr Agnieszki Moś.
 Obecnie funkcję koordynatora programu pełni pani mgr Izabela Kornecka, a nad jego realizacją czuwa jako wolontariusz pani mgr Barbara Len.
    

W październiku 2011 roku obchodziliśmy dziesiąte urodziny w realizacji programu. Z tej okazji dzięki staraniom pana Macieja Maciejewskiego oraz pani Marii Bernad została zorganizowana KONFERENCJA NA TEMAT ŚRODOWISKOWYCH FORM PROFILAKTYCZNYCH w Katowicach.
 Wraz z innymi realizatorami programów środowiskowych mieliśmy okazję spotkać się i podzielić swymi doświadczeniami i uwagami tak cennymi w planowaniu naszej dalszej pracy. Ponadto wspólnie cieszyliśmy się z programowych sukcesów, a także omawialiśmy napotkane problemy i porażki.
Podczas konferencji otrzymaliśmy również certyfikat potwierdzający aktywność szkoły w stosowaniu strategii profilaktycznych w ramach ŚPP „Dobrze, że jesteś”

Misją naszego programu jest:

 • Zaproponowanie dzieciom alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zabawy, nauki i wypoczynku.
 • Zachęcanie do uprawiania sportu, rozwijania swoich zainteresowań, zdobywania wiedzy, poznawania najbliższej okolicy.
 • Wskazywanie prawdziwych wartości, różnorodnych dróg prowadzących do realizacji zamierzeń, możliwości rozwiązywania problemów, aktywnego wypoczynku oraz poszukiwania rady i wsparcia u wychowawców – opiekunów.

Tematyka zajęć:

Tematyka zajęć jest uzależniona od potrzeb uczestników programu, a także możliwości finansowania projektu.

Harmonogram opracowywany jest z uwzględnieniem:

 • zajęć sportowo – ogólnorozwojowych, gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu oraz na sali gimnastycznej;
 • zajęć integracyjnych;
 • ekologicznych i regionalnych;
 • plastycznych i komputerowych;
 • okazjonalnych konkursów i rozgrywek sportowych;
 • zajęć z zastosowaniem technik W. Sherborn;
 • projekcji filmowych;
 • ćwiczeń usprawniających koncentrację, spostrzegawczość, poznanie siebie samego, kształtujących postawę asertywną;
 • zwiedzania najbliższej okolicy, muzeum, spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • wycieczek pieszych i autokarowych;
 • wizyty w ZOO i schronisku dla zwierząt;
 • spotkania z pedagogiem i pracownikiem socjalnym;
 • przygotowywania do obchodów świąt, drobnych upominków;
 • zabawy przy muzyce;
 • spotkania z rodzicami.

Wykaz instytucji i placówek współpracujących
przy realizacji programu.

PLACÓWKA/ INSTYTUCJA

FORMA WSPÓŁPRACY

 1. Śląski Ogród Zoologiczny.

 2. Firma handlowa- pan Jan Chudzik.

   

 3. Firma przewozowa – Marek Lelątko.

   

 4. Parafia Św. Józefa w Katowicach- Józefowu

 5. Centrum Kultury Filmowej

 6. Świetlica Terapeutyczna im. Św.Jacka

 7. Gospodarstwo Agroturystyczne – J. Matula w Górkach Wielkich

 8. MDK w Załężu

   

 9. Katowicki Klub Jeździecki

 – Udział  w zajęciach, wolontariat dzieci
– Pomoc w realizacji zamówień artykułów spożywczych dla dzieci

– Częściowo sponsorowany przewóz dzieci na wycieczkę do Jury Krakowsko – Częstochowskiej

– Wsparcie finansowe

– Częściowy sponsoring biletów  do kina

– Poszukiwanie uczestników programu

– Udostępnienie  obiektu  stadniny i terenu gospodarstwa oraz częściowy sponsoring

– Udział uczniów w warsztatach plastycznych i cyrkowych

– Udostępnienie obiektu

Skip to content