UNICEF

 

27 luty 2019r. : SPRZEDAŻ LALEK zrobionych przez uczniów, rodziców

PIENIĄDZE zostały przekazane na ratowanie  GŁODUJĄCYCH DZIECI W KRAJACH TRZECIEGO ŚWIATA

galeria dyplom

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach należy do Klubu Szkół UNICEF.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły w ramach działalności Klubu Szkół UNICEF wzięli udział w  projekcie edukacyjnym:” Po pierwsze dziecko”.

Celem Projektu Edukacyjnego UNICEF „Po pierwsze dziecko” było:

 1. a) Edukacja dzieci i młodzieży na temat problemów współczesnego świata.
 2. b) Przekazanie uczniom wiedzy na temat sytuacji uchodźców, w tym przede wszystkim
 1. c) Uwrażliwienie młodego pokolenia na krzywdę innych.
 2. d) Kształtowanie postawy zaangażowania społecznego.

„Po pierwsze dziecko”

Zmęczone, głodne, brudne… Takie są dzieci, którym dzieciństwo zostało odebrane z powodu wojny. Zmuszone do opuszczenia swoich domów wyruszają w drogę, która, jak wierzą, przyniesie im lepsze życie. Niestety bardzo często nadzieje te okazują się płonne. Życie uchodźcy nie jest łatwe, a decyzja o ucieczce to ostateczność.  Podstawą pomocy niesionej potrzebującym jest zrozumienie ich sytuacji. Wiedzę i postawy najlepiej kształtuje się od najmłodszych lat, dlatego zapraszamy Państwa do zaangażowania uczniów w dyskusję o sytuacji ich rówieśników, dla których dzieciństwo to nie zabawa i spotkania z przyjaciółmi w szkole, ale walka o przeżycie. Obecnie na świecie ponad 10 milionów uchodźców to dzieci. Największą grupę uchodźców stanowią ofiary wojny w Syrii oraz konfliktów zbrojnych w Afganistanie i Iraku. Mieszkańcy tych krajów uciekają przed wojną, prześladowaniami i reżimem. Uciekają by żyć! Wojna wszędzie jest taka sama – bez względu na szerokość geograficzną, zawsze destabilizuje życie milionów ludzi. Przynosi cierpienie, ból, strach.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły w ramach działalności Klubu Szkół UNICEF wzięli udział w dwóch projektach edukacyjnych:

 MALI uczniowie idą do szkoły – projekt edukacyjny UNICEF

PROBLEM – UNICEF szacuje, że ponad 61 milionów dzieci w wieku szkolnym nie pobiera edukacji na poziomie podstawowym, a jeszcze więcej nie kontynuuje nauki w szkołach średnich. Największy problem z poziomem upowszechnienia edukacji jest w południowej Azji oraz we wschodniej i środkowej Afryce. Edukacja jest niezwykle ważna dla rozwoju człowieka, przekłada się na wszystkie sfery życia. Wykształcenie przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa, gdyż daje szansę na podjęcie dobrej pracy zarobkowej i zaspokojenie przynajmniej podstawowych potrzeb. Problem ten widoczny jest w Mali – kraju w Afryce Zachodniej, którego ponad połowę społeczeństwa stanowią dzieci. 40% z nich nie chodzi do szkoły podstawowej. Jeszcze mnie kontynuuję naukę w szkole średniej. Niestety będzie to skutkować tragicznymi efektami w przyszłości, dlatego tak ważne jest, by dzieci w Mali zdobyły wykształcenie.

afryka

PROJEKT – projekt „MALI uczniowie idą do szkoły” jest odpowiedzią na sytuację dzieci w tym kraju. Niski wskaźnik upowszechnienia edukacji rzutuje na całe życie mieszkańców Mali. Naszym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży w Polsce jak wygląda kwestia dostępu do edukacji na świecie, jakie są przyczyny tego, że nie wszystkie dzieci mogą się uczyć i co robi UNICEF, by z tym walczyć.

MALI uczniowie idą do szkoły – projekt edukacyjny UNICEF w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VI naszej szkoły zakładał:

 CELE PROJEKTU:

 • Zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie sytuacji dzieci w Mali,
 • Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego.

Uczniowie klas I-III zostali włączeni w projekt edukacyjny „Prawa dziecka a problemy współczesnego świata”.

Głównym celem projektu było zapoznanie dzieci z prawami dzieci na tle zmian klimatycznych, ochrony środowiska dostępu dzieci do nauki a także obranej polityki zrównoważonego rozwoju 160 państw świata na lata 2015-2030.

logo_klubu_szkol

UNICEF w naszej szkole – historia

 

Od 2006 roku uczniowie naszej szkoły aktywnie włączają się w akcje humanitarne UNICEF Polska.

 W roku 2006  społeczność uczniowska SP 19 włączyła się w ogólnopolską akcję UNICEF „Przepustka do życia”. Akcja polegała na przeprowadzeniu jak najciekawszej akcji informacyjnej dotyczącej życia dzieci w Sierra Leone. Jednocześnie zbieraliśmy pieniądze na szczepionki dla dzieci w Sierra Leone.

W roku 2008 wzięliśmy udział w Kampanii UNICEF „Na ratunek dzieciom w Kongo”. Uczniowie naszej szkoły za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w akcji otrzymali wyróżnienie na „Najbardziej Zaangażowaną Społecznie Szkołę w Roku 2008”.

Po akcji otrzymaliśmy propozycję od UNICEF należenia do „Klubu Szkół UNICEF” do którego wstąpiliśmy.

W roku szkolnym 2009/2010 w ramach współpracy z organizacją włączyliśmy się do programu UNICEF „Szkoła z prawami dziecka”. Uczestnicząc w programie otrzymaliśmy od UNICEF patronat „20-lecia Konwencji o Prawach Dziecka”.

W ramach programu na holu szkolnym została przygotowana gazetka ścienna o prawach dziecka, a wychowawcy wszystkich klas I-VI na godzinach wychowawczych zrealizowali tematy dotyczące praw dziecka m.in.:

 • „Prawa i obowiązki ucznia. Moje miejsce w rodzinie. Prawa i obowiązki”
 • „Czym są Prawa Dziecka?”
 • „Wartości życia rodzinnego. Prawa i obowiązki dziecka.”
 • „Znamy swoje prawa.”
 • „Zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami dziecka. Wyjaśnienie pojęcia „prawo”. Wskazanie na przykładowe łamanie praw. Praca plastyczna farbami „Znam swoje prawa”.

Dla uczczenia rocznicy 20-lecia uchwalenia Konwencji Praw Dziecka w piątek 20 listopada 2009 roku odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy 2a i 2b „Znamy swoje prawa”. Po apelu uczniowie wspólnie z wychowawcami spisali na kartkach najbliższe sercu i najważniejsze dla każdego ucznia prawo dziecka. Kartki dołączone zostały do kolorowych balonów, które w samo południe poszybowały do nieba. W Happeningu „balony do nieba” wzięli udział uczniowie klas I-III oraz przedstawiciele klas starszych.

Po tragicznym trzęsieniu ziemi na Haitii odpowiedzieliśmy na apel UNICEF i włączyliśmy się w zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych ludzi. Zebrane fundusze zostały wpłacone na konto organizacji.

W 2010r. włączyliśmy się do Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej UNICEF- „Baw się i bądź bezpieczny”. 

Celem projektu było przekazanie dzieciom wiedzy o tym:

 • jak dbać o własne bezpieczeństwo,
 • jak unikać sytuacji ryzykownych,
 • jak poradzić sobie w sytuacji, gdy już dojdzie do wypadku

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2014/2015 wzięli udział w  projekcie edukacyjnym UNICEF – Gwiazdka dla Afryki .

Celem projektu było:
 • Zapoznanie dzieci z sytuacją w krajach rozwijających się, w tym głównie w Sierra Leone,
 • Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
 • Zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone
Skip to content