Majątek ruchomy przeznaczony do likwidacji

 
logobip

Zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego

Szkoły Podstawowej nr 19  im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017, poz.729) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. W. Korfantego w Katowicach przedstawia wykaz składników zużytych, przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki.

 

Lp. Nazwa przedmiotu spisywanego Jednostka miary Ilość Cena Wartość Stan techniczny
1. Taboret gazowy
TGZ – 20 5,2 Kw
szt. 1 1 451,80 zł 1 451,80 zł uszkodzony/utracił funkcję użytkową
2. Obieraczka do ziemniaków  szt. 1 2 653,50 zł 2 653,50 zł uszkodzona/utraciła  funkcję użytkową
3. Kopiarka Canon  6028 szt. 1   3 294,00 zł       3 294,00 zł uszkodzona/utraciła funkcję użytkową

Wartość

         7 399,30 zł

Nieodpłatne przekazanie lub darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 i § 39 ww. Rozporządzenia.

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wprowadzenie: Monika Gębołyś, 17.10.2013

Ostatnia aktualizacja: Anna Wątroba 17.09.2019

Odpowiedzialny: Dyrektor Szkoły Anna Wątroba

Skip to content