Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego  w Katowicach:

Część I – OGÓLNA

Część II – DOTYCZĄCA UCZNIÓW OBJĘTYCH KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Część III – DOTYCZĄCA UCZNIÓW NIEOBJĘTYCH KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Nasza szkoła w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracuje w szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Katowicach.

Skip to content