Egzamin ósmoklasisty

 

Harmonogram egzaminów w terminie głównym
język polski – 23 maja 2023 (wtorek), godz. 9.00 (czas trwania 120 min. / 180 min.*)
matematyka – 24 maja 2023 (środa), godz. 9.00 (czas trwania 100 min. / 150 min*)
język angielski – 25 maja 2023 (czwartek), godz. 9.00 (czas trwania 90 min / 135 min.*)
* wydłużony czasu egzaminu dla osób uprawnionych do dostosowania

 

Harmonogram egzaminów w terminie dodatkowym
język polski – 12 czerwca 2023, godz. 9.00
matematyka – 13 czerwca 2023,  godz. 9.00
język angielski – 14 czerwca 2023, godz. 9.00

Termin ogłaszania wyników egzaminu – 3 lipca 2023 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 6 lipca 2023 r.


Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu znajdują sie na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie  (https://oke.jaworzno.pl), w zakładce Egzamin ósmoklasisty.

 

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty w latach 2022/2023 i 2023 / 2024 określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

 

Skip to content