Obiady

 

Od dnia 3 stycznia na stanowisku intendenta zatrudniona jest  pani Edyta Danielczyk.

Kontakt w godzinach 8.00 – 14.00
mail: intendent_sp19_katowice@op.pl
tel.: 32 2502 752  wew. 37


PŁATNOŚCI ZA OBIADY
W OKRESIE STYCZEŃ – CZERWIEC 2024

STYCZEŃ 2024 – płatność do 5.01.2024 r.*
19  dni x 4,50 zł = 85,50 zł

ferie zimowe 29.01 – 11.02.

półkolonie 29.01 – 2.02.2024 – płatność do 25.01.2024 r.*
5 dni x 4,50 zł = 22,50 zł

LUTY 2024 – płatność do 5.02.2024 r.*
14 dni x 4,50 zł = 63,00 zł

MARZEC 2024 – płatność do 5.03.2024 r.*
19 dni x 4,50 zł = 85,50 zł

wiosenna przerwa świąteczna 28.03 – 2.04

KWIECIEŃ 2024 – płatność do 5.04.2024 r.*
20 dni x 4,50 = 90,00 zł

MAJ 2024 – płatność do 5.05.2024 r.*
5 dni x 4,50 zł = 67,50 zł

dodatkowe dni wolne w maju: 2.05, 14 – 16.05, 31.05

CZERWIEC 2024 – płatność do 5.06.2024 r.*
14 dni x 4,50 = 63,00 zł (bez 21.06)

półkolonie 24.06 – 28.06 / 1.07 – 5.07 – płatność do 20.06.2024 r.*
5 dni x 4,50 zł = 22,50 zł – za każdy tydzień

*Od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy szkoły.

W przypadku niewpłacenia pełnej kwoty za dany miesiąc proszę w tytule wpłaty wpisać w jakie dni danego miesiąca dziecko nie będzie korzystało z obiadów (ewentualnie wysłać maila do intendenta z taką informacją)

W okresie przerw świątecznych oraz w dni dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych obiady przygotowywane są na podstawie odrębnego zgłoszenia, pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 10 osób.

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ ZA DANY MIESIĄC OPŁATY WYŻSZEJ NIŻ WSKAZANA!


Płatności za obiady należy wnosić wyłącznie przelewem na konto
42 1020 2313 0000 3102 0515 0950
wpisując w tytule:
opłata za obiady za miesiąc …………/ imię i nazwisko dziecka / klasa.


Obiady są dwudaniowe.


Zarządzenie Dyrektora Szkoły
w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej,
w tym opłat za posiłki
obowiązujące od 1 kwietnia 2023  r. 

Skip to content