Obiady

 

 

 

Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

 

 Płatności za obiady można wnosić przelewem na konto  42 1020 2313 0000 3102 0515 0950, wpisując w tytule: opłata za obiady/miesiąc/ imię i nazwisko dziecka/klasa.

 

Opłata za obiady w miesiącu maju wynosi:
20 dni x 3 zł = 60 zł
(w opłacie za maj proszę uwzględnić nadpłatę za marzec oraz to czy dziecko będzie w szkole korzystało z obiadów w czasie egzaminu ósmoklasisty)

Na czas działania stołówki w rygorze sanitarnym przygotowywane obiady będą jednodaniowe, z zachowaniem kosztów przygotowania posiłku (tzw. wsad do kotła) w wysokości 3 zł.

JADŁOSPIS  17.05 – 21.05


Zarządzenie Dyrektora Szkoły
w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej,
w tym opłat za posiłki
obowiązujące od 1 maja 2021  r. 

Skip to content