Posiłek w szkole

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Z przyjemnością informujemy, że w 2021 r.  nasza szkoła jest beneficjentem rządowego programu Posiłek w szkole i w domu (moduł 3) dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W 2021 r. nasza szkoła realizuje założenia powyższego programu. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i miasta uczniowie naszej szkoły będą korzystać z nowoczesnej stołówki – zmodernizowana zostanie kuchnię i jadalnię.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 000 zł, w tym dotację z budżetu państwa w wysokości 80 000 zł, oraz środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 20 000 zł.

Z otrzymanych środków odświeżyliśmy pomieszczenie stołówki (wyremontowano i pomalowano ściany) oraz zakupione zostanie wyposażenie kuchni.

Skip to content