Historia szkoły

 
 • 1850r. – założenie szkoły nr 2 w Dębie
 • 1892r. – oddanie nowego budynku, w którym obecnie znajduje się szkoła
 • 1922r. – objęcie szkoły nr 2 przez polskie grono pedagogiczne
 • 1929- 1930r. – przebudowa szkoły
 • 1932r. – nadanie numeru. Odtąd nazwa brzmi: Szkoła im. Zygmunta Krasińskiego nr 19
 • 1969r. – zmiana patrona szkoły na Stefana Franciszoka
 • 1969r. – otrzymanie sztandaru
 • 1977r. – oddanie do użytku sali gimnastycznej
 • 1984r. – otwarcie Izby Regionalnej
 • 2010r. – nadanie imienia Wojciecha Korfantego
 • 2017 – zmiana siedziby szkoły na ul. Krzyżową 12

Z kroniki szkolnej z 1922 roku:

    „Pierwszy dzień objęcia szkoły 2 w Dębie przez polskie Grono nauczycielskie nastąpił(…) w dniu 1 października 1922r.- ponieważ budynek szkolny był przez Policję i wojsko zajęty.”

„Naukę rozpoczęto uroczystym nabożeństwem, podczas, którego przemówił miejscowy ksiądz proboszcz Główczewski- zachęcając dzieci do nauki, pilności i posłuszeństwa, a ich rodziców do regularnego posyłania dzieci do szkoły(…)”

„Dzieci witały nauczycieli Polaków wesołym uśmiechem, spojrzeniem przyjemnym- mówiąc:” My nie chcemy uczyć się po niemiecku, tylko po polsku.”

” Trudności w nauce wyłoniły się niemałe- bo naukę czytania i pisania po polsku trzeba było zacząć od elementarnych zasad(…)- brak u dzieci książek polskich w ogromnej mierze utrudniła pracę.”

„Grono polskich nauczycieli postanowiło planowo i skutecznie usuwać te wszystkie braki i tak powoli doprowadzać szkołę na wyżynę właściwego jej poziomu.”

„Grono nauczycielskie nie było jeszcze kompletne, na osiem klas było pięć sił nauczycielskich, mianowicie:
Walerjan Golański kierownik szkoły, narodowości polskiej,
Jadwiga Nowakówna nauczycielka stała, narodowości polskiej,
Guttmajer Wacław nauczyciel pomocniczy, narodowości polskiej,
Gattner Karol, nauczyciel stały, narodowości niemieckiej,
Klara Senkalla nauczycielka stała, narodowości niemieckiej.”

„W miesiącu listopadzie powiększyło się Grono o trzy siły nauczycielskie, polskie tj.(…) nauczycielkę stałą p.Lubowiczównę, Stanisławę Małopolankę i siłę pomocniczą ekskleryka Juliana Sawickiego, Królewiaka, w grudniu nauczycielkę stałą Małopolankę Stefanię Golańską.”

„Dzieci było 479 z tego uczęszczało do klas polskich 405, a w klasie mniejszości było 74.”

” W dniu 26 maja urządzono przedstawienie teatralne, sztuczki były patrjotyczne, grały dzieci pod kierownictwem nauczycieli, a zysk z przedstawienia obrócono na zakup zeszytów dla biednej dziatwy.”

„W dniu 28 czerwca 1923r. zakończono pierwszy rok szkolny na naszym polskim Górnym Śląsku.”

Skip to content