Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

 

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 
Podmiot udostępniający:Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach  
Wprowadzenie: Monika Gębołyś, 30.09.2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Gębołyś, 25.06.2019
Odpowiedzialny: Dyrektor Szkoły Barbara Len
Skip to content