Pracownicy szkoły

 

Dyrektor szkoły: mgr Anna Wątroba
Wicedyrektor szkoły: mgr Ewa Parkieta

Wychowawcy klas

 • 1a – mgr Anna Geisler
 • 1b – mgr Izabela Kornecka

 • 2a – mgr Barbara Len
 • 2b – mgr Patrycja Sabok

 • 3a – mgr Mariola Zabielska
 • 3b – mgr Martyna Daszkiewicz – Wrzałek
 • 3c – mgr Emilia Lenard

 • 4a – mgr Marlena Nibisz – Staś
 • 4b – mgr Aleksandra Boryń

 • 5a – mgr Dorota Kobiałka

 • 6a – mgr Joanna Domańska
 • 6b-S – mgr Adam Dubiel

 • 7a – mgr Sylwia Habczyńska
 • 7b – mgr Ewa Parkieta
 • 7c -mgr Beata Woźniacka

 • 8a – mgr Maria Gil
 • 8b – mgr Iga Letniowska

Nauczyciele według przedmiotów

 • język polski
  mgr Sylwia Habczyńska
  mgr Joanna Domańska
  mgr Dorota Kobiałka
 • języki obce
  mgr Iga Letniowska – j. angielski
  mgr Renata Pierzchała – j. angielski
  mgr Joanna Wolny – j. angielski

  mgr Michalina Malec – Sekuła – j. niemiecki
  mgr Michał Gliński – j. hiszpański
 • historia
  mgr Maria Gil
  mgr Marlena Nibisz – Staś
  mgr Paweł Ziemiński
 • wiedza o społeczeństwie
  mgr Marlena Nibisz – Staś
 • przyroda
  mgr Aleksandra Boryń
 • biologia
  mgr Aleksandra Boryń
 • geografia
  mgr Renata Pierzchała
 • chemia
  mgr Joanna Sikorska
  mgr
 • fizyka
  mgr Joanna Sikorska
 • matematyka
  mgr Anna Wątroba
  mgr Beata Woźniacka
  mgr Agnieszka Frejek
 • informatyka / edukacja informatyczna
  mgr Paweł Ziemiński
  mgr Aleksandra Boryń
 • muzyka
  mgr Sabina Wilczek
 • plastyka
  mgr Anita Sitek
 • technika
  mgr Anita Sitek
 • wychowanie fizyczne
  mgr Ewa Parkieta
  mgr Adam Dubiel
  mgr Michał Chmielowski
  mgr Piotr Dudała
 • edukacja dla bezpieczeństwa
  mgr Ewa Parkieta
 • wychowanie do życia w rodzinie
  mgr Marlena Nibisz-Staś
  mgr Paweł Ziemiński
  mgr Maria Gil
 • doradztwo zawodowe
  mgr Emilia Lenard
 • religia
  mgr Maria Gil
  ks. mgr Mateusz Iwanecki
 • edukacja wczesnoszkolna
  mgr Barbara Len
  mgr Patrycja Sabok
  mgr Mariola Zabielska
  mgr Martyna Daszkiewicz-Wrzałek
  mgr Emila Lenard
  mgr Anna Geisler
  mgr Izabela Kornecka
 • nauczyciele biblioteki
  mgr Brygida Richta
 • wychowawcy świetlicy
  mgr Anna Dybich
  mgr Katarzyna Grabinska
  mgr Joanna Wolny
 • nauczyciele specjaliści
  mgr Piotr Dudała – pedagog szkolny
  mgr Michalina Malec-Sekuła – psycholog szkolny
  mgr Patrycja Sabok – logopeda

  prowadzący rewalidację indywidualną:
  mgr Piotr Dudała –  z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
  mgr Michalina Malec – Sekuła – z uczniami z afazją
  mgr Patrycja Sabok – z uczniami z afazją
  mgr                            – z uczniami z zespołem Aspergera
  mgr Renata Pierzchała – oligofrenopedagog
  mgr
                             – surdopedagog

Pracownicy administracji

 • Aleksandra Jarausz – sekretarz szkoły
 • Katarzyna Nyc – sekretarka
 •                       – intendentka
Skip to content