Mar 232020
 

Nabór do klas pierwszych prowadzony jest wyłącznie w systemie elektronicznym, w terminach od 23 marca 2020 roku do 3 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00.

Nabór  obejmuje zarówno zgłoszenia dzieci z obwodu, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza obwodu szkoły

Link do elektronicznej rekrutacji:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy, aby zapoznali się Państwo z instrukcją znajdująca się w zakładce Pomoc (na stronie do rekrutacji)

Po zakończeniu rekrutacji w systemie muszą Państwo wydrukować zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie wraz oświadczeniami, podpisać i dostarczyć do szkoły. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dokumenty można przesyłać drogą mailową w formie skanów lub zdjęć lub ePUAPem.

Wnioski i zgłoszenia można również dostarczać poczta tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub w ostateczności bezpośrednio do szkoły w zaklejonej kopercie w godz. 8.00 – 15.00.

Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki REKRUTACJA znajdującej się w Strefie Rodzica

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skip to content