Rekrutacja do klas pierwszych

 

SZANOWNI RODZICE

Nabór uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych w mieście Katowice na rok szkolny 2023 / 2024 prowadzony jest w systemie elektronicznym.

Rekrutacja będzie prowadzona  poprzez stronę
https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

Na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nabór do szkoły trwa:

 • od 20 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r. – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
 • od 8 maja r. 2023 do 19 maja 2023 r. – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz  rekrutacja uzupełniająca dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023 / 2024 przyjmowane są dzieci,
które w roku 2023 kończą 7 lat, czyli urodzone w roku 2016.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2023 kończy 6 lat, pod warunkiem, że:
– korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022 / 2023
albo
– posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami. Podstępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza rejonu prowadzone jest na pisemny wniosek rodziców. Kryteria rekrutacji dla uczniów spoza rejonu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 2942/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.

(treść Zarządzenia – kliknij tutaj)


Dla uporządkowania podajemy terminarz naboru

Dla rodziców,
którzy chcą dla swojego dziecka wybrać szkołę obwodową:

➡ Od 20 marca 2023 r.  do 5 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego przez obojga rodziców zgłoszenia (wraz z załącznikami) do sekretariatu szkoły obwodowej. Zgłoszenie zawiera ewentualne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

➡ Od 20 marca  2023 r. do 5 kwietnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

➡27 kwietnia 2023  r., do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

➡ 27 kwietnia 2023 r. , do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dla rodziców,
którzy chcą dla swojego dziecka wybrać szkołę inną niż obwodowa
lub
rodziców dzieci z obwodu, którzy nie zarejestrowali zgłoszenia
w systemie naborowym w pierwszym terminie
:

➡ Od  8 maja 2023 r. do 19 maja 2023 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym ) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz przekazanie podpisanego przez obojga rodziców zgłoszenia (wraz z załącznikami) do sekretariatu szkoły obwodowej

➡ Od 8 maja 2023 r. do 25 maja 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

➡ 30 maja 2023 r., do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

➡ od 30 maja 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia

wzór pisemnego oświadczenia woli

➡ 16 czerwca 2023 r., do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 


Obwód szkoły obejmuje dzieci zamieszkałe przy ulicach:

ZAPRASZAMY

 1. Agnieszki
 2. Brzoskwiniowa
 3. Bożogrobców
 4. Bukowa
 5. Dębowa od 79 do końca nieparzyste i od 80 do końca parzyste
 6. Feliksa Nowowiejskiego cała z wyjątkiem numerów od 4 f do 4 j
 7. Gruszowa
 8. Jabłoniowa
 9. Józefowska od 2 do 40b parzyste i od 1 do 81 nieparzyste
 10. ks. Piotra Ściegiennego od 41 do końca nieparzyste i od 74 do końca parzyste
 11. Krzyżowa
 12. Morelowa
 13. prof. Jana Mikusińskiego cała z wyjątkiem nr 5, 7, 9, 11, 13, 15
 14. Słoneczna od 45 do końca wszystkie
 15. Szczecińska
 16. Tomasza Kotlarza

 

Skip to content