Rada Rodziców

 

Rada Rodziców Szkoły prosi o wpłatę składek za rok 2018/2019 w terminie do 30.11.2018r.

Pieniądze można zostawiać w zaklejonej i podpisanej kopercie w Sekretariacie szkoły