Rada Rodziców

 

Szanowni Rodzice – członkowie Rady Rodziców!

W dniu 27 stycznia 2020 r., o godz. 17.00, w sali nr 30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców. Obecność członków rady jest obowiązkowa!

Przewodniczący Rady Rodziców


Szanowni Rodzice,

Od dnia 01.11.2019 r. uruchomiony został rachunek bankowy
Rady Rodziców naszej szkoły.

Zadeklarowane przez Rodziców wpłaty na Radę Rodziców na rok szkolny 2019/2020 można uiszczać przelewem na poniższy nr rachunku bankowego:

22  1320  1465  7550  0894  2000  0001
Rada Rodziców przy SP nr 19
40-111 Katowice, ul. Krzyżowa 12

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Jednocześnie prosimy, by zadeklarowane składki wpłacać
do dnia 30.11.2019 r.

Z poważaniem
Rada Rodziców