Rada Rodziców

 

Szanowni Rodzice – członkowie Rady Rodziców!

Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2020 / 2021 odbędzie się dnia 24.09.2020 r. o godz. 17.00. Bardzo proszę o obecność jednego reprezentanta z każdej klasy (wybranego na zebraniu klasowym). Bardzo proszę o obecność na zebraniu.

Przewodniczący Rady Rodziców


Szanowni Rodzice,

Z dniem 31.08.2020 zamknięty został dotychczasowy rachunek bankowy Rady Rodziców. 

Zadeklarowane przez Rodziców wpłaty na Radę Rodziców na rok szkolny 2020/2021 należy przekazać skarbnikowi klasowemu.

Jednocześnie prosimy o terminowe wpłacanie zadeklarowanych składek.

Z poważaniem
Rada Rodziców