Konkurs „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta”

 

W związku ze zbliżającym się szczytem klimatycznym nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta” organizowanym przez  Ikea Retail Sp. z o.o. oraz Fundację dla Edukacji Ekologicznej wraz z partnerami takimi jak: Urząd Miasta Katowice i Un Global Compact.

Celem Konkursu jest zainicjowanie współpracy międzysektorowej i zaangażowania społecznego – w tym szczególnie dzieci i młodzieży – na rzecz zwalczania przyczyn zmian klimatu i wdrożenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, lokalnie poprzez opracowanie
 i wdrożenie programu edukacji ekologicznej.

Tematem przewodnim Konkursu są „Zmiany Klimatu”. W związku z powyższym, wymogiem formalnym dla Uczestników Konkursu jest uwzględnienie tematu zmian klimatu w programie edukacji ekologicznej. Zaproponowane programy edukacyjne będą podlegać ocenie
wg kryteriów konkursowych.

Szczegółowe zasady konkursu:

 Zadanie konkursowe polega na:

a) opracowaniu programu edukacji ekologicznej, którego tematem jest zwalczanie przyczyn zmian klimatu i/lub wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym lokalnie.

b) realizacji opracowanego programu w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku.

c) każdy Uczestnik może przedstawić tylko jedną propozycję programu edukacji ekologicznej.

Przygotowany program i jego realizacja oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  1.  tytuł programu
  2. spełnienie następujących założeń:

a) odniesienie projektu do tematyki zmian klimatu i/lub zasad gospodarki o obiegu zamkniętym

b) budowanie wśród uczniów świadomości wpływu na otoczenie poprzez codzienne decyzje i zaangażowanie w sprawy otaczającego środowiska naturalnego,

c) działania integrujące uczniów z ich społecznością lokalną poprzez podejmowanie wspólnych działań oraz promowanie postaw proekologicznych,

d) realizowanie projektu lub jego części „w terenie”, w szczególności w otoczeniu szkoły,

e) promowanie odpowiedzialnego za środowisko naturalne stylu życia,

f) zaangażowanie do projektu partnerów, którymi mogą być firmy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne.

g) zgodność z takimi wartościami IKEA, jak: Poczucie wspólnoty, Troska o ludzi i planetę, Branie i dawanie odpowiedzialności, Przywództwo poprzez przykład, Prostota, Nieszablonowe myślenie

h) uwzględnienie tematu zmian klimatu/ekologii/ochrony środowiska w programie

i) jasno zdefiniowane cele edukacyjne programu

j) różnorodność form pracy: lekcje, zajęcia pozalekcyjne, wydarzenia specjalne (np. wizyty uczniów w siedzibach firm/organizacji w okolicy, spotkania z itp.) spotkania z ciekawymi ludźmi.

k) różnorodność metod pracy: pogadanki, dyskusje, konkursy, filmy, zajęcia plastyczne, obserwacja, eksperyment, zajęcia w grupach, zajęcia w terenie

l) nawiązanie współpracy z innymi podmiotami: rodzice i rodzeństwo uczniów, inni uczniowie ze szkoły, samorządy, firmy, organizacje pozarządowe, (np. fundacje, stowarzyszenia, kluby), media

m) zgodność sprawozdania z realizacji zgłoszonego do Konkursu programu z założonym harmonogramem (pkt. 2.1 tego regulaminu).

Przygotowany projekt z zakresu edukacji ekologicznej i jego realizacja oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a) stopnia, w jakim wspiera zaangażowanie ekologiczne dzieci i młodzieży i promuje zachowania oraz pomysły ekologiczne i realizuje jego założenia

b) kreatywności, ale też gospodarności

c) zgodności z takimi wartościami IKEA, jak: Prostota, Poszukiwanie ulepszeń i nowych rozwiązań, Nieszablonowe myślenie, Troska o ludzi i planetę, Świadomość kosztów.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator – IKEA Retail Sp. z o.o.

Nagrody

Nagrodą główną („Nagroda”) w Konkursie jest instalacja fotowoltaiczna dla szkoły („Laureata”), w której zrealizowano wybrany przez Komisję projekt. Wartość oraz forma przekazania Nagrody zostanie szczegółowo określona w umowie z Laureatem.

Główna nagroda o wartości do 40 000 złotych netto, wraz z montażem, serwisem i gwarancją zgodną z warunkami ustalonymi z Instalatorem na podstawie odrębnej umowy. Fundatorem nagrody głównej jest Organizator.

 Nagrody dodatkowe – sponsorowane przez partnerów programu.

Program edukacji ekologicznej „Klimatyczne savoir- vivre” został utworzony w związku z konkursem „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta”. Program znalazł się w finale konkursu wraz z 4 innymi katowickimi szkołami. Liczymy na to, że społeczność szkolna i lokalna aktywnie włączy się w jego realizację w terminie 01 stycznia- 31 marca 2019 roku!

Dnia 16 listopada uczniowie klasy VIa i VIb wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Uczniowie realizowali zadania w obszarach: oszczędzanie wody, oszczędzanie energii, oszczędzanie papieru, gospodarka odpadami. Dzieci aktywnie pracowały i prezentowały wyniki swojej pracy. Warsztaty umożliwiły poszerzenie wiedzy na temat wpływu naszych zachowań na stan środowiska i klimat.

Na przełomie listopada i grudnia pięć klas (5b i 5c,6a i 6b oraz 7a) naszej szkoły uczestniczyło w warsztatach „Ekoeksperymentarium”. Młodsi mogli się dowiedzieć, a starsi przypomnieć sobie proste zasady funkcjonowania ekologicznego domu zaglądając do mieszkania Państwa Łaskotków na katowickim rynku. Jak oszczędzać prąd, ciepło i wodę, w jaki sposób wywabić plamę z buraków, wyczyścić lustro czy zrobić ekologiczny klej.  W kolejnych pomieszczeniach  poznaliśmy ciekawe  i pouczające rady  możliwe do zastosowania od zaraz i to przez każdego z nas.  A wszystko po to, aby upraszczać sobie życie, oszczędzać czas i pieniądze, eliminować to co zbędne   i niezdrowe, dbając jednocześnie o zasoby naszej planety:-)

Dnia 13 grudnia delegacja z naszej szkoły w osobach Aleksandra Boryń, Agnieszka Gawrońska i uczennica Zofia Ficek wyruszyła na teren COP 24 w celu prezentacji programu edukacji ekologicznej. Odbywało się to w związku z tym, iż nasz program dostał się do finału konkursu „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta”. Nie było łatwo dostać się na teren COP 24. Musieliśmy przejść kontrolę bezpieczeństwa jak na lotnisku! Ale udało się. O wyznaczonej godzinie rozpoczęły się prezentacje programów kolejnych finałowych szkół. Słuchaczami byli zacni goście w postaci: prezydenta miasta Katowice Marcina Krupy czy  ambasadora Szwecji Stefana Gullgrena.

Podczas Szczytu Klimatycznego ONZ 2018 w Katowicach nasza szkoła zaprezentowała program edukacji ekologicznej „Klimatyczne savoir- vivre”. Wraz z innymi 4 szkołami dostaliśmy się do finału konkursu „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta” organizowanego przez  Ambasadę Szwecji, Decathlon, Fundację dla Edukacji Ekologicznej, IKEA, ING Bank Śląski, Urząd Miasta Katowice, pod patronatem United Nations Global Compact. Wierzymy, że nasze wspólne działania przyniosą pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
Chcielibyśmy podzielić się z Państwem nasza relacją z wydarzenia, którą przygotowaliśmy w formie filmów oraz galerii zdjęć:

  • Film podsumowujący spotkanie:
  • Film z pełnymi prezentacjami szkół:

W naszej szkole rozpoczęła się segregacja odpadów!
Uczniowie naszej szkoły od stycznia mają możliwość segregowania odpadów. Na zewnątrz szkoły stanęły kolorowe kosze na szkło (zielony), papier (niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty) oraz inne odpady (czarny). Ikea Retail Sp. z o. o. przekazała szkole 8 bardzo ładnych zestawów koszy do segregacji. Kosze stanęły na korytarzach szkolnych. Drodzy uczniowie- mamy nadzieję, że będziecie solidnie segregować wasze odpady i w ten sposób umożliwiać ich recycling!

Zgodnie z założeniami programu w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli klas V- VIII w związku z realizacją przewidzianych zadań w ramach szkolnego programu edukacji ekologicznej „Klimatyczne savoir- vivre”. Ustalono, że przedstawiciele klas Va, Vb, Vc, VIa, VIb, VIIa, VIIIa i VIIIb mają za zadanie dokumentowanie realizacji zadań w swoich klasach w postaci zdjęć i opisów.

W trzecim tygodniu stycznia uczniowie klas VIa i VIb wykonywali na lekcjach przyrody plakaty zachęcające do zbiórki surowców wtórnych (VIb) oraz segregacji odpadów (VIb). Prace wykonane przez uczniów zostaną wyeksponowane w szkole. Pod koniec marca zostaną zaś wykorzystane podczas marszu klimatycznego!!! Uczniowie poważnie podeszli do zadania i wykonali bardzo estetyczne i ładne prace za co im serdecznie dziękujemy!!!

W naszej szkole pojawiła się gazetka poświęcona programowi „Klimatyczne savoir- vivre. Możemy na niej znaleźć informacje na temat konkursu „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta”. Uczniowie i rodzice dowiedzą się również jakie zadania postawiliśmy sobie do realizacji w ramach programu ekologicznego „Klimatyczne savoir- vivre”. Kolejne tablice będą się pojawiać równolegle do realizowanych zadań tak, aby społeczność szkolna i lokalna mogła śledzić nasze poczynania i postępy w realizacji naszych założeń.

Uczniowie klas IV a i IV b na lekcjach przyrody wykonali plakaty zachęcające do oszczędzania wody. Zajęcia były poprzedzone lekcją na temat znaczenia wody oraz sposobów jej oszczędzania. Wyposażone w tę wiedzę dzieci ochoczo zabrały się do pracy i wykonały bardzo ciekawe prace plastyczne. Plakaty zostaną wyeksponowane w szkole, a następnie wykorzystamy je podczas marszu klimatycznego.  

Mądre plakaty wykonane przez naszych uczniów na temat segregacji odpadów, oszczędzania wody oraz prądu zostały wyeksponowane w szkole. Teraz wszyscy uczniowie mogą zobaczyć prace uczniów klas IV i VI. Mamy nadzieję, że inni uczniowie nie przejdą obojętnie obok tematyki i wdrożą zasady ekologii w swoich domach!

Na lekcjach plastyki uczniowie klasy IV a i IV b pod kierunkiem pani Anity Sitek wykonywali grafiki na temat oszczędzania wody. Najlepsze prace zostały wyłonione przez naszą panią plastyk. Są niesamowicie piękne! Zostaną zalaminowane i powieszone w toaletach uczniów. Ich zadaniem jest uświadamianie dzieciom korzystającym z wody w toaletach, że mają bezpośredni wpływ na ilość zużywanej w szkole wody. Dzieci kochane- pamiętajcie, że to od was zależy ile ścieków wyprodukujecie!!! Dbajcie o wodę w szkole i w domu!

W ostatnim tygodniu  stycznia uczniowie  klasy 7a i 8b  pracując w grupach na lekcjach biologii  układali  pytania ankietowe dotyczące oszczędzania energii elektrycznej w domach.  Po feriach ułożone przez siebie pytania będą  zadawali swoim najbliższym. Na podstawie ankiet opracują wyniki i przedstawią je społeczności szkolnej. Pracując w grupach niektórzy uświadomili sobie, że  oszczędzanie prądu to nie tylko gaszenie światła w miejscach, gdzie nie przebywamy i używanie żarówek energooszczędnych, ale również np. pranie przy pełnej pralce, czy gotowanie w czajniku  odpowiedniej ilości wody.  A oszczędzanie energii to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Co natomiast oznacza mniejsza ilość CO2 już wiemy.

1 lutego klasa 8b zgodnie z zaplanowanymi działaniami w obszarze „Woda” wybrała się do nowoczesnej, katowickiej oczyszczalni ścieków „Gigablok”. Po krótkiej prelekcji uczniowie naocznie przekonali się jak ze ścieków, które trafiają z miasta do oczyszczalni, powstaje czysta, wracająca do obiegu woda. Poznali etapy oczyszczania wody, wykorzystania biogazu powstającego podczas jednego z etapów i dowiedzieli się, czego nie powinni robić jako użytkownicy łazienek.

Wiedza ta zostanie wykorzystana podczas tworzenia prezentacji i posterów, które zaprezentują pozostałym uczniom szkoły po feriach. Podobne zadania otrzymają uczniowie klasy 8a po odbyciu wycieczki, która została przełożona na czas poferyjny.

Tuż przed feriami zrealizowaliśmy jeszcze jeden punkt naszego programu. W zaciszu podwórka szkolnego  niedaleko kuchni stanął kompostownik. Umożliwi powtórne wykorzystanie odpadów, takich jak liście, ścięta trawa i odpadki organiczne, które w postaci nawozu sprawdzą się podczas użyźniania gleby wokół szkoły. Małe a cieszy 🙂

Uczniowie klasy IIa i IIb w ramach działań z obszaru LAS realizowanego przez nas programu na lekcjach poznali znaczenie lasu dla człowieka i przyrody. Efektem ich pracy są przygotowane postery na ten temat. Prace  zostały wywieszone na gazetce szkolnej, gdzie uczniowie klas I-III oraz ich rodzice mogą się z nimi zapoznać.

W trakcie realizacji programu edukacji ekologicznej klasa III a realizowała temat  „Zwierzęta świata”. Uczniowie zgromadzili informacje na temat zwierząt żyjących w Afryce i zaprezentowali kolegom. Zwrócili uwagę na gatunki zagrożone i formę ich ochrony. Ostatnim etapem projektu było wykonanie zwierząt z papieru makulaturowego oraz przyklejanie prac na duży arkusz szarego papieru.

Uczniowie klasy VII a i VIII b pod koniec stycznia opracowali ankiety dotyczące oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej w swoich domach. Na ich podstawie przeprowadzili wśród najbliższych krewnych ankietowanie pytając o sposoby oszczędzania energii w domach. Wyniki ankiet zostały podliczone na lekcji biologii. Na zajęciach informatyki uczniowie klasy VII a opracowali uzyskane wyniki nadając bardziej czytelną, graficzną formę.

Uczniowie klas VII a i VIII b po wizycie w oczyszczalni ścieków Gigablok przygotowali prezentacje multimedialne i postery na temat oczyszczania ścieków.  Prace zostały wyeksponowane na holu szkolnym. 

Dnia 28 marca uczniowie klas czwartych,  piątych,  szóstych i siódmej wzięli udział w marszu klimatycznym.  Marsz był podsumowaniem programu „Klimatyczne savoir- vivre” realizowanego od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku.  Pochód przeszedł ulicami osiedla niosąc postery i plakaty,  które uczniowie wykonywali podczas realizacji projektów na temat oszczędzania wody, energii,  segregacji odpadów.  Dzieci skandowały hasła nawołujące do ekologicznych zachowań.  Spotykani mieszkańcy osiedla byli zainteresowani wydarzeniem i witali nas uśmiechami. 

Ostatniego dnia marca zakończyliśmy realizację program ekologicznego „Klimatyczne savoir- vivre”  w naszej szkole. Dnia 26 kwietnia br. zorganizowana została konferencja prasowa stanowiąca zakończenie  konkursu „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta” dla szkół podstawowych z terenu Katowic. Celem konferencji było docenienie oraz nagrodzenie szkół za przygotowane oraz zrealizowane z powodzeniem programy edukacji w obszarze zmian klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym. Podczas wydarzenia przedstawiona została idea konkursu, krótko omówione zostały realizowane przez szkoły programy. Organizatorami konkursu byli: Ambasada Szwecji, Decathlon, Fundacja dla Edukacji Ekologicznej, IKEA, ING Bank Śląski, Urząd Miasta Katowic. Zdobyliśmy bony podarunkowe na kwotę 7500 zł do realizacji w sklepach Decathlon! Ambasada Szwecji przekazała również trzy książki do biblioteki szkolnej. Warto było się starać!

Skip to content