Konkurs „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta”

 

W związku ze zbliżającym się szczytem klimatycznym nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta” organizowanym przez  Ikea Retail Sp. z o.o. oraz Fundację dla Edukacji Ekologicznej wraz z partnerami takimi jak: Urząd Miasta Katowice i Un Global Compact.

Celem Konkursu jest zainicjowanie współpracy międzysektorowej i zaangażowania społecznego – w tym szczególnie dzieci i młodzieży – na rzecz zwalczania przyczyn zmian klimatu i wdrożenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, lokalnie poprzez opracowanie
 i wdrożenie programu edukacji ekologicznej.

Tematem przewodnim Konkursu są „Zmiany Klimatu”. W związku z powyższym, wymogiem formalnym dla Uczestników Konkursu jest uwzględnienie tematu zmian klimatu w programie edukacji ekologicznej. Zaproponowane programy edukacyjne będą podlegać ocenie
wg kryteriów konkursowych.

Szczegółowe zasady konkursu:

 Zadanie konkursowe polega na:

a) opracowaniu programu edukacji ekologicznej, którego tematem jest zwalczanie przyczyn zmian klimatu i/lub wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym lokalnie.

b) realizacji opracowanego programu w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku.

c) każdy Uczestnik może przedstawić tylko jedną propozycję programu edukacji ekologicznej.

Przygotowany program i jego realizacja oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  1.  tytuł programu
  2. spełnienie następujących założeń:

a) odniesienie projektu do tematyki zmian klimatu i/lub zasad gospodarki o obiegu zamkniętym

b) budowanie wśród uczniów świadomości wpływu na otoczenie poprzez codzienne decyzje i zaangażowanie w sprawy otaczającego środowiska naturalnego,

c) działania integrujące uczniów z ich społecznością lokalną poprzez podejmowanie wspólnych działań oraz promowanie postaw proekologicznych,

d) realizowanie projektu lub jego części „w terenie”, w szczególności w otoczeniu szkoły,

e) promowanie odpowiedzialnego za środowisko naturalne stylu życia,

f) zaangażowanie do projektu partnerów, którymi mogą być firmy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne.

g) zgodność z takimi wartościami IKEA, jak: Poczucie wspólnoty, Troska o ludzi i planetę, Branie i dawanie odpowiedzialności, Przywództwo poprzez przykład, Prostota, Nieszablonowe myślenie

h) uwzględnienie tematu zmian klimatu/ekologii/ochrony środowiska w programie

i) jasno zdefiniowane cele edukacyjne programu

j) różnorodność form pracy: lekcje, zajęcia pozalekcyjne, wydarzenia specjalne (np. wizyty uczniów w siedzibach firm/organizacji w okolicy, spotkania z itp.) spotkania z ciekawymi ludźmi.

k) różnorodność metod pracy: pogadanki, dyskusje, konkursy, filmy, zajęcia plastyczne, obserwacja, eksperyment, zajęcia w grupach, zajęcia w terenie

l) nawiązanie współpracy z innymi podmiotami: rodzice i rodzeństwo uczniów, inni uczniowie ze szkoły, samorządy, firmy, organizacje pozarządowe, (np. fundacje, stowarzyszenia, kluby), media

m) zgodność sprawozdania z realizacji zgłoszonego do Konkursu programu z założonym harmonogramem (pkt. 2.1 tego regulaminu).

Przygotowany projekt z zakresu edukacji ekologicznej i jego realizacja oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a) stopnia, w jakim wspiera zaangażowanie ekologiczne dzieci i młodzieży i promuje zachowania oraz pomysły ekologiczne i realizuje jego założenia

b) kreatywności, ale też gospodarności

c) zgodności z takimi wartościami IKEA, jak: Prostota, Poszukiwanie ulepszeń i nowych rozwiązań, Nieszablonowe myślenie, Troska o ludzi i planetę, Świadomość kosztów.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator – IKEA Retail Sp. z o.o.

Nagrody

Nagrodą główną („Nagroda”) w Konkursie jest instalacja fotowoltaiczna dla szkoły („Laureata”), w której zrealizowano wybrany przez Komisję projekt. Wartość oraz forma przekazania Nagrody zostanie szczegółowo określona w umowie z Laureatem.

Główna nagroda o wartości do 40 000 złotych netto, wraz z montażem, serwisem i gwarancją zgodną z warunkami ustalonymi z Instalatorem na podstawie odrębnej umowy. Fundatorem nagrody głównej jest Organizator.

 Nagrody dodatkowe – sponsorowane przez partnerów programu.

Program edukacji ekologicznej „Klimatyczne savoir- vivre” został utworzony w związku z konkursem „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta”. Program znalazł się w finale konkursu wraz z 4 innymi katowickimi szkołami. Liczymy na to, że społeczność szkolna i lokalna aktywnie włączy się w jego realizację w terminie 01 stycznia- 31 marca 2019 roku!

Dnia 16 listopada uczniowie klasy VIa i VIb wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Uczniowie realizowali zadania w obszarach: oszczędzanie wody, oszczędzanie energii, oszczędzanie papieru, gospodarka odpadami. Dzieci aktywnie pracowały i prezentowały wyniki swojej pracy. Warsztaty umożliwiły poszerzenie wiedzy na temat wpływu naszych zachowań na stan środowiska i klimat.

Na przełomie listopada i grudnia pięć klas (5b i 5c,6a i 6b oraz 7a) naszej szkoły uczestniczyło w warsztatach „Ekoeksperymentarium”. Młodsi mogli się dowiedzieć, a starsi przypomnieć sobie proste zasady funkcjonowania ekologicznego domu zaglądając do mieszkania Państwa Łaskotków na katowickim rynku. Jak oszczędzać prąd, ciepło i wodę, w jaki sposób wywabić plamę z buraków, wyczyścić lustro czy zrobić ekologiczny klej.  W kolejnych pomieszczeniach  poznaliśmy ciekawe  i pouczające rady  możliwe do zastosowania od zaraz i to przez każdego z nas.  A wszystko po to, aby upraszczać sobie życie, oszczędzać czas i pieniądze, eliminować to co zbędne   i niezdrowe, dbając jednocześnie o zasoby naszej planety:-)

Dnia 13 grudnia delegacja z naszej szkoły w osobach Aleksandra Boryń, Agnieszka Gawrońska i uczennica Zofia Ficek wyruszyła na teren COP 24 w celu prezentacji programu edukacji ekologicznej. Odbywało się to w związku z tym, iż nasz program dostał się do finału konkursu „Słoneczne szkoły dla lepszego miasta”. Nie było łatwo dostać się na teren COP 24. Musieliśmy przejść kontrolę bezpieczeństwa jak na lotnisku! Ale udało się. O wyznaczonej godzinie rozpoczęły się prezentacje programów kolejnych finałowych szkół. Słuchaczami byli zacni goście w postaci: prezydenta miasta Katowice Marcina Krupy czy  ambasadora Szwecji Stefana Gullgrena.

W naszej szkole rozpoczęła się segregacja odpadów!
Uczniowie naszej szkoły od stycznia mają możliwość segregowania odpadów. Na zewnątrz szkoły stanęły kolorowe kosze na szkło (zielony), papier (niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty) oraz inne odpady (czarny). Ikea Retail Sp. z o. o. przekazała szkole 8 bardzo ładnych zestawów koszy do segregacji. Kosze stanęły na korytarzach szkolnych. Drodzy uczniowie- mamy nadzieję, że będziecie solidnie segregować wasze odpady i w ten sposób umożliwiać ich recycling!