Obiady

 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XX/398/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice § 3.1.„Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca”.

 Płatności za obiady można wnosić przelewem na konto  42 1020 2313 0000 3102 0515 0950, wpisując w tytule: opłata za obiady/miesiąc/ imię i nazwisko dziecka.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie stołówki szkolnej oraz zarządzeniu dyrektora.

JADŁOSPIS 13-16 listopada 2018 r.