Rejestry, ewidencje, archiwa

 

logo_glowne

Archiwizacja przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

W szkole prowadzony jest rejestr i ewidencja spraw wg jednolitego rzeczowego wykazu akt.

szkoła prowadzi:

 •       księgę ewidencji dzieci
 •       księgę uczniów
 •       ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE    
 •       rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
 •       rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich     

          duplikatów

 •       rejestr wydanych kart rowerowych
 •       rejestr pracowników
 •       ewidencję akt osobowych pracowników
 •       rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
 •       ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 •       księgę inwentarzową
 •       ewidencje: środków czystości, materiały do remontów i napraw konserwatora,
 •           przejazdów służbowych, opłat pocztowych
 •       ewidencję dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji
 •       księgę druków ścisłego zarachowania
 •       rejestr zamówień publicznych
 •       rejestr zarządzeń wewnętrznych
 •       rejestr upoważnień
 •       rejestr skarg i wniosków
 •       rejestr korespondencji
 •       składnica akt

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do kancelarii szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w kancelarii szkoły.

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wprowadzenie: Monika Gębołyś, 17.10.2013

Ostatnia aktualizacja: Monika Gębołyś, 05.02.2018

Odpowiedzialny: Dyrektor Szkoły Barbara Len

 

Skip to content