Świetlica szkolna

 

MOTTO NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

„Wolę bawić dzieci z nadzieją, że się czegoś nauczą niż uczyć z nadzieją, że się dobrze bawią”

Walt Disney

coop-kidsPraca świetlicy szkolnej

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach: 6.30 – 17.00

Dzieci objęte są stałą opieką wykwalifikowanych wychowawców:

  • mgr Anna Dybich
  • mgr Monika Gębołyś
  • mgr Patrycja Sabok
  • mgr Michalina Malec-Sekuła
  • mgr Ewelina Frencel
  • mgr Renata Pierzchała
  • mgr Małgorzata Dubiel

 

Świetlica szkolna dysponuje dobrze dostosowaną do potrzeb dzieci bazą lokalową: przedpokój, własna toaleta z umywalką, trzy sale zajęciowe oraz duża sala jadalna z kącikiem dla najmłodszych dzieci. Ponadto w miarę możliwości korzystamy również z sali gimnastycznej, siłowni oraz sali komputerowej.

Cel naszej pracy

Kilka lat temu nauczyciele – wychowawcy naszej świetlicy szkolnej postawili sobie ważny cel do osiągnięcia, mianowicie aby tutejsza świetlica nie była „przechowalnią dzieci”.

Wielokrotnie spotykałyśmy się z panującą opinią wśród dzieci, rodziców, a co gorsza również i nauczycieli, iż w świetlicy dzieci czekają tylko na rodziców jak w poczekalni czy przechowalni bagażu, że się tam nudzą lub rozrabiają bez kontroli.

My jako nauczyciele – wychowawcy staramy się usilnie udowadniać swą pracą i podejmowanymi działaniami, iż świetlica jest bardzo ważnym miejscem  w dzisiejszej szkole. Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo – wychowawcza spełnia funkcje: opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną, społeczną i kompensacyjną. Należy do placówek opieki wychowawczej, które wspomagają rozwój i spełniają ważną rolę w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży w sytuacji wzrastającej agresji w życiu codziennym.

Podczas zajęć prowadzonych na terenie świetlicy szkolnej dostarczane są wzorce aktywnego spędzania czasu wolnego, uczy się ich twórczego myślenia, stopniowo eliminując postawy bierności, docenia się i wykorzystuje ciekawe pomysły uczniów, jak również stwarza się okazje do szczerych rozmów, w których dziecko zawsze zostanie wysłuchane. Ponadto dzieci poprzez samodzielną pracę i troskę o ład i porządek na świetlicy uczą się poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości.

Świetlica ma również  na uwadze rozwijanie indywidualnych talentów dzieci uzdolnionych. Dbamy o rozwój dzieci poprzez poznawanie nowych form pracy plastyczno – technicznej, organizowanie różnych rozgrywek sportowych i umysłowych, rozwijamy indywidualne zainteresowania dzieci, logiczne myślenie, pamięć i wyobraźnię.


Ponadto świetlica szkolna organizuje liczne wyjścia i wycieczki oraz imprezy tematyczne na terenie szkoły.

A tak spędzamy czas:

Wyjście do sali zabaw

active_kids_playing[1]

Skip to content