Majątek ruchomy przeznaczony do likwidacji

 
logobip

Zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego

Szkoły Podstawowej nr 19  im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017, poz.729) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. W. Korfantego w Katowicach przedstawia wykaz składników zużytych, przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki.

 

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wprowadzenie: Monika Gębołyś, 17.10.2013

Ostatnia aktualizacja: Monika Gębołyś, 20.04.2018

Odpowiedzialny: Dyrektor Szkoły Barbara Len