Zamówienia publiczne

 

logo_glowne  

 

 

Dyrektor Szkoły składa zapytanie ofertowe do firm na konserwację boiska sportowego „Arena Wełnowiec” przy Szkole Podstawowej nr 19 im. W. Korfantego  w Katowicach , ul. Krzyżowa nr 12.

 

Szkoła Podstawowa nr 19 im Wojciecha Korfantego w Katowicach jako placówka obsługiwana przez Centrum Usług Wspólnych nie przeprowadza przetargów związanych z pracami remontowymi i inwestycjami budowlanymi.
Większość zakupów towarów i usług podlega ustawie: prawo zamówień publicznych.

Najczęściej stosowaną formą zakupu jest zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki.

Informacja o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2018

Ogłoszenia o przetargach znajdują się na stronie:

http://cuwkatowice.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wprowadzenie: Monika Gębołyś, 17.10.2013

Ostatnia aktualizacja: Monika Gębołyś, 22.06.2018

Odpowiedzialny: Dyrektor Szkoły Barbara Len