Zamówienia publiczne i sprawozdania finansowe

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im Wojciecha Korfantego w Katowicach składa zapytanie ofertowe na konserwację boiska szkolnego „Arena Wełnowiec” przy Szkole Podstawowej nr 19 im. W. Korfantego w Katowicach.

logo_glowne

   Szkoła Podstawowa nr 19 im Wojciecha Korfantego w Katowicach jako placówka obsługiwana przez Centrum Usług Wspólnych nie przeprowadza przetargów związanych z pracami remontowymi i inwestycjami budowlanymi.
Większość zakupów towarów i usług podlega ustawie: prawo zamówień publicznych.

Najczęściej stosowaną formą zakupu jest zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki.

Ogłoszenia o przetargach znajdują się na stronie:

http://cuwkatowice.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach:

https://cuwkatowice.bip.gov.pl

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wprowadzenie: Monika Gębołyś, 17.10.2013

Ostatnia aktualizacja: Monika Gębołyś, 24.05.2019

Odpowiedzialny: Dyrektor Szkoły Barbara Len