Sytuacja prawna

 

logo_glowne

Szkoła Podstawowa nr 19 w Katowicach została powołana w oparciu o uchwałę nr XLII/269/93 Rady Miejskiej w Katowicach z dnia 31.08.1992 r. jako: 

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

UCHWAŁA NR XLIX/978/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Organem prowadzącym szkołę jest miasto gmina Katowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wprowadzenie: Monika Gębołyś, 17.10.2013

Ostatnia aktualizacja: Monika Gębołyś 05.02.2018

Odpowiedzialny: Anna Wątroba – Dyrektor Szkoły

Skip to content