Organizacja

 

logo_glowne

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

I etap – klasy I-III;
II etap – klasy IV – VIII
do 2019 roku klasy II i III dotychczasowego Gimnazjum nr 9
liczb oddziałów: 18
liczba uczniów: 409
Pracownicy:
nauczyciele – 44
administracja – 3
obsługa – 13

Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera >> schemat.doc

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wprowadzenie: Monika Gębołyś, 17.10.2013

Ostatnia aktualizacja: Monika Gębołyś, 05.02.2018

Odpowiedzialny: Dyrektor Szkoły Barbara Len