Konsultacje i zebrania 2017/2018

 

Data

Zebranie

godz.1700

Konsultacje

godz. 1630-1730

5.09.2017r.

Kl. I

7.09.2017r.

Kl. II – VII

Gim. II i III

17.10.2017r.

Kl. I – VII

Gim. II i III

21.11.2017r.


Kl. I – VII

Gim. II i III

19.12.2017r.

Kl. I -VII

Gim. II i III

23.01.2018r.

Kl. I – VII

Gim. II i III

13.03.2018r.

Kl. I – VII

Gim. II i III

17.04.2018r.

Kl. I – VII

Gim. II i III

15.05.2018r.

Kl. I – VII

Gim. II i III