Konsultacje i zebrania 2018/2019

 

 

Data

Zebranie

godz.1700

Konsultacje

godz. 1630-1800

4.09.2018r.

Kl. I i IV

11.09.2018r.

Kl. II-III, V-VIII

III gim

16.10.2018r.

Kl. I – VIII

III gim

13.11.2018r.


Kl. I – VIII

III gim

11.12.2018r.

Kl. I -VIII

III gim

22.01.2019r.

Kl. I -VIII

III gim

26.03.2019r.

Kl. I – VIII

III gim

7.05.2019r.

Kl. I – VIII

III gim