Szkolne dni bezpiecznego Internetu

 

02.03.2016r.-03.03.2016r to czas, kiedy obchodziliśmy Szkolne Dni Bezpiecznego korzystania z Internetu. Akcja propagowana była wśród całej społeczności szkolnej. Jej głównym celem było uświadomienie dzieciom, wychowawcom i nauczycielom problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Podjęto działania mające na celu przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uświadomienie im zagrożeń z tym związanych. Zapoznano dzieci z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z sieci i motywowano do ich zastosowania. Wskazano konieczność rozważnego korzystania z zasobów internetowych pod bacznym okiem swoich opiekunów.

Pani mgr Barbara Mandla wraz ze swoimi wychowankami z klasy 2c przygotowała przedstawienie teatralne – „Zagrożenia ze strony Internetu i komputera”. Wspaniały występ młodych artystów znalazł ogromne uznanie wśród społeczności szkolnej.
Przygotowano gazetki tematyczne oraz wręczono wszystkim uczniom i nauczycielom główne zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Dla uczniów klas 1-3 przygotowano projekcję bajek edukacyjnych „Owce w sieci” stanowiących edukację na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Były one podłożem do prowadzonych z dziećmi przez nauczycieli dyskusji i wysuwania wniosków.

Uczniowie klas 4-6 zaproszeni zostali do wzięcia udziału w szkolnej debacie „Bezpieczeństwo w Internecie” prowadzonej przez pedagoga szkolnego P. mgr Emilię Lenard. Głównym celem było zwrócenie uwagi uczniów – internautów, z jednej strony na pozytywne aspekty korzystania z sieci i ich udział w tworzeniu wirtualnego świata a z drugiej na ogromne niebezpieczeństwo, jakie czai się w sieci na nieświadomych młodych ludzi.

Przedstawiciele Parlamentu Uczniowskiego oraz reprezentanci klas 4-6 wspólnie zasiedli przy stole i dokonali wnikliwej analizy podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wypracowali dodatkowo swoje własne zasady. Zostały one zaprezentowane wszystkim uczniom.galeria04

W świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone tematyczne pogadanki, które uwieńczone zostały pracami plastycznymi dzieci.

Za ogromne zaangażowanie uczniów, nauczycieli i wychowawców serdecznie dziękujemy.

Skip to content