„ Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły”.

 

13 września 2017r uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w ramach programu edukacyjno – profilaktycznego „Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły”. Projekt ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym w trakcie korzystania z dróg, zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem, budowanie prawidłowych oraz eliminowanie negatywnych zachowań na drogach publicznych.

Skip to content